Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP Suszec

Zakończenie pierwszego etapu wchodzenia w spór zbiorowy

11 lutego 2019

Zakończenie pierwszego etapu wchodzenia w spór zbiorowy

Strajk.-Skłądanie-żądań-1140x570