Życzenia na zakończenie roku szkolnego.

24 czerwca 2016

KOLEŻANKI I KOLEDZY !

Kończy się trudny rok szkolny 2015 / 2016. Jesteśmy pełni obaw i niepewności. Nie wiemy, co właściwie czeka nas po wakacjach. Oświata wymaga spokoju, stabilizacji, a tego nam brakuje.

Z okazji zakończenia roku szkolnego, u progu wakacji, dziękuję wszystkim członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego za kolejny rok wytężonej pracy.

Dziękuję nauczycielom za pracę pedagogiczną i wychowawczą w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Pracy trudnej, wymagającej poświęcenia i pasji, twórczego podejścia do problemów uczennic i uczniów.

Podziękowania kieruję również do pracowników szkolnej administracji i obsługi, za ich pracę oraz dbałość o sprawne funkcjonowanie szkoły.

Natomiast wszystkim działającym w strukturach Związku Nauczycielstwa Polskiego dziękuję za aktywność na rzecz członków ZNP i całej naszej organizacji. Dziękuję za odważne podejmowanie działań w obronie polskiej publicznej edukacji, w obronie miejsc pracy i poszanowania prawa, za działania w trosce o godność i właściwy status zawodowy nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, za aktywne wypełnianie zadań statutowych naszego Związku.

Nie wiemy, jakie jeszcze przed nami trudne decyzje i działania, jakie czekają nas wyzwania. Dlatego, mimo wakacji, śledźmy informacje, sprawdzajmy, co nas czeka, w jakiej rzeczywistości oświatowej będziemy pracować i działać w nowym roku szkolnym.

U progu wakacji życzę Wam, Koleżanki i Koledzy, mimo wszystko, udanego odpoczynku, nabrania sił i energii do nowych wyzwań.

Życzę wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, wiele uśmiechu i zdrowia.

Jadwiga Aleksandra Rezler

Prezes Okręgu Śląskiego ZNP