Z okazji zakończenia roku szkolnego…

3 lipca 2015

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Z okazji zakończenia roku szkolnego, u progu wakacji, dziękuję wszystkim członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego za kolejny rok wytężonej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Dziękuję nauczycielom za pracę pedagogiczną i wychowawczą
w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Pracy trudnej, wymagającej poświęcenia i pasji, twórczego podejścia
do problemów uczennic i uczniów.

Podziękowania kieruję również do pracowników szkolnej administracji i obsługi za ich pracę oraz dbałość o sprawne funkcjonowanie szkoły.

Natomiast wszystkim działającym w strukturach Związku Nauczycielstwa Polskiego dziękuję za aktywność na rzecz członków ZNP i całej naszej organizacji. 110 lat historii ZNP motywuje nas
do dalszej wytężonej pracy i właściwych postaw. Dziękuję
za podejmowanie działań w obronie polskiej publicznej edukacji,
w obronie miejsc pracy i poszanowania prawa, za działania w trosce o godność i właściwy status zawodowy nauczycieli
oraz pracowników niepedagogicznych.

Przed nami jeszcze wiele trudnych decyzji i działań, wiele
do zrobienia. Dlatego u progu letnich ferii życzę Wam, Koleżanki
i Koledzy, udanego odpoczynku z dala od problemów i trosk.  Życzę wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, wiele uśmiechu i zdrowia.

 

Jadwiga Aleksandra Rezler

Prezes Okręgu Śląskiego ZNP