Prezes oddziału ZNP Suszec – Alicja Pastuszka-Koczar – tel.600438759

z-ca Prezesa oddziału ZNP Suszec – Jadwiga Czekaj

mail. ZNP Suszec: suszec@znp.edu.pl

mail. Prezes oddziału ZNP Suszec: apastuszka-koczar@znp.edu.pl

………………………………………………………………………………………………………

KONTAKT:

Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział Suszec

z siedzibą w Kryrach

43-265 Kryry, ul. Nierad 86

tel/fax 32/2122213

mail: znpsuszec@wp.pl

***

 ——————————————————————————————————————-