Akty prawne

 

Ustawa o systemie oświaty

Karta Nauczyciela

Statut Związku Nauczycielstwa Polskiego